Доставка по всім
Україна

О страхуванні

Страхование включає в себе безліч різновидів, які визначаються об'єктом страхування, ризиками та тарифними ставками. Уніфікація страхування не може передбачити безліч страхових ризиків. Напроти, класифікація за видами дозволяє добитися деталізації ризиків, об'єктів та умов страхування. Види страхування можна розділити на популярні та унікальні, обов'язкові та добровільні, страхування ризиків, об'єктів, життя та страхування відповідальності. Нижче приводиться коротка характеристика основних видів страхування з указанням об'єкту / ризику страхування, а також опис їх відмітних особливостей.

АВТОСТРАХОВАНИЕ (КАСКО, ОСАГО) Автомобільне страхування включає добровільне КАСКО та обов'язкове страхування ОСАГО. При страхуванні автосалону об'єктом страхування виступає автомобіль, ризики такого страхування включають в себе втечу, пошкодження внаслідок аварії, падіння предметів, стихійних лих, впливу третіх осіб. В відмінності від КАСКО, автострахування ОСАГО спрямоване на страхування громадянсько-правової відповідальності автовладельця за шкоду, заподіяну транспортному засобу, здоров'ю та життю пасажирів та / або водія.

ЗЕЛЕНАЯ КАРТА Страхування «Зелена карта» відноситься до обов'язкової автострахування. Страхование «Зелена карта» - це страхування громадянсько-правової відповідальності автовладельця за кордоном (за межами України). Поліси «зеленая карта» називають міжнародну «автогражданкою» (по аналогії з внутрішньою «автогражданкою» ОСАГО). Цей вид страхування діє на території країн-учасниць системи Green Card.

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ (ДМС - ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ) Добровільне медичне страхування передбачає страхування ризиків, пов'язаних із здоров'ям страхувальника. Програми ДМС можуть бути як приватними, так і корпоративними, коли страхувальником виступає велика компанія, що надає медичну страховку свого персоналу. В програму добровільного медичного страхування включена перша медична допомога, невідкладна допомога, лікування в стаціонарі, амбулаторне лікування, медичне забезпечення або оплата витрат на їх придбання. У розширених версіях програм ДМС входить вакцинація, стоматологічні послуги, фізиотерапевтичні маніпуляції, інше.

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ Страхование життя - це довготривале захист від ризиків, пов'язаних із життям застрахованого. В перелік ризиків при укладенні договору страхування вказується досягнення певного віку, в тому числі і пенсійного. Страховым випадком при страхуванні життя також вказується ризик смерті. Страхование життя буває накопительным і досягненням возраста.

СТРАХОВАНИЕ ІМУСЩЕСТВА Захищає страхувальник у частині майнових інтересів. В перечень об'єктів страхування майна може бути включена нерухомість, в тому числі й об'єкти незавершеного будівництва. Застраховать можна будь-яке інше майно, що знаходиться у власності страхувальника. Перелік ризиків - пошкодження від пожеж, аварий водопроводу, каналізації, електроприборів, інших.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТІ Страхування відповідальності може поширюватися на багато видів страхування, що забезпечує відшкодування страховиком шкоду, яку він нанес майно третім особам. Страхування відповідальності також поширюється на відшкодування шкоди здоров'ю іншої особи.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ Туристическое страхование обеспечивает страховую защиту туристов во время путешествия. Объектом страхования выступает здоровье, жизнь туриста. В туристическую страховку могут быть включены риски, связанные с задержкой рейса, потерей документов и другими происшествиями.

Наші партнери

Наши партнеры
Наши партнеры
Наши партнеры
Наши партнеры